Omdat de school en het schoolbestuur naast de basisvakken, taal en rekenen, ook aandacht willen besteden aan de sociaal-emotionele, creatieve, lichamelijke en culturele ontwikkeling van de kinderen, bieden wij op de Burgemeester de Vlugtschool de kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. Dit doen wij door het aanbieden van onder andere de volgende vakken en activiteiten:

Bewegingsonderwijs

In alle groepen worden de gymlessen hoofdzakelijk verzorgd door de vakleerkracht. Wij verwachten dat de leerlingen een sportbroekje en T-shirt of een gympakje en gymschoenen mee naar school nemen. Merkt u de gymspullen i.v.m. zoekraken? Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan sieraden of hoofddoekjes te dragen tijdens de gymles. Het wordt op prijs gesteld deze thuis te laten, zoekraken wordt dan voorkomen. Ouders moeten er op toezien dat de kinderen regelmatig gymspullen mee naar huis nemen zodat deze gewassen kunnen worden.
Naast deze lessen wordt er 1x per jaar een sportdag georganiseerd.

Aandacht voor gezond gedrag

De school vindt het tot haar maatschappelijke taak behoren kinderen zich bewust te laten worden van gezond gedrag. Deels doen we dat door het aanbod van bewegingsonderwijs onder schooltijd en het aanbod op dat gebied na schooltijd. Daarnaast hebben we regels opgesteld voor gezonde tussendoortjes en lunch en voor traktaties vanwege verjaardagen.
Om 10.00 uur mogen de kinderen een stukje fruit of groente eten, daarnaast is er gelegenheid tot water drinken.
Om 12.00 uur tijdens de lunch mogen de kinderen brood eten, evt. aangevuld met groente of fruit. Ook dan mogen de kinderen water drinken of zelf meegebrachte melk. Limonade, sapjes en zuivelproducten met smaakjes worden mee terug gegeven.

Brede Talentontwikkeling

Vier keer per jaar kunnen de kinderen intekenen op een naschoolse activiteit. Deze cursussen worden wekelijks na schooltijd gegeven door docenten van buitenaf. Voor de kleuters duurt een cursus 4 en voor de overige kinderen 8 weken. De cursussen worden afgesloten met een presentatie voor de ouders.

Beeldende Vorming

Ook voor het vak beeldende vorming (BEVO) heeft de school een vakleerkracht aangetrokken. Dit betekent dat de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 naast de lessen van de groepsleerkracht regelmatig (1 á 2 keer per 14 dagen) les ontvangen van de vakleerkracht.

Zwemmen

De leerlingen van de 5e groep gaan eenmaal in de week naar het Sloterparkbad. Zij krijgen daar een zwemles van een half uur.

Artis

De meeste klassen volgen ieder jaar een of meer lessen in Artis. Onder deskundige leiding leren ze iets over de dieren en kunnen ze de dieren bekijken.
De toegang tot de dierentuin en het vervoer worden betaald uit het ouderfonds.

Schoolreis

Alle groepen gaan een dagje op stap, de kleintjes wat minder ver dan de oudere kinderen. De kosten hiervan zijn bij het Ouderfonds inbegrepen.
Samenwerking met het Nederlands Philharmonisch Orkest
In 2009 is de Burgemeester de Vlugtschool een bijzondere samenwerking aangegaan. Samen met het Nederlands Philharmonisch Orkest (NEDPHO) hebben we een programma samengesteld waarbij voor alle groepen verschillende activiteiten op stapel staan, zoals luisterlessen, het bijwonen van repetities van het orkest, een concert op school enzovoort. In de muzieklessen worden de verschillende activiteiten steeds voorbereid, Het doel is om de kinderen uitgebreid kennis te laten maken met een orkest en de klassieke muziek die het speelt.