06 jun

In mei 2018 hebben tien kinderen van de Taalschool de Vlugt een diploma voor de cursus Mondeling Nederlands ontvangen.

Het programma Mondeling Nederlands is bestemd voor nieuwkomers in het basisonderwijs in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. Het algemene doel van Mondeling Nederlands is het stimuleren van de beginnende mondelinge taalvaardigheid van nieuwkomers. De kinderen leren hier de Nederlandse taal en worden voorbereid op het Nederlandse onderwijs. Daardoor is de overstap naar het reguliere onderwijs makkelijker.

Onze leerlingen zijn afkomstig uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen bij ons gedurende 1 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma aangeboden waarbij ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen binnen een nieuwe cultuur.

Deze groep van de taalschool De Vlugt is de eerste lichting die deze cursussen heeft afgerond.  De leerlingen hebben de eindtoets van Mondeling Nederlands goed gemaakt en kregen uiteindelijk hun diploma uitgereikt van meester Najib.  Ze moesten nog wel zelf hun handtekening op het diploma zetten. Daarna kon het gevierd worden in de klas. Gefeliciteerd!!!