Taalschool De Vlugt is, als onderdeel van de Burgemeester De Vlugtschool, een onderwijsvoorziening in Amsterdam Nieuw West voor nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar gaan naar de gewone onderbouwgroep) die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen en die korter dan een jaar in Nederland zijn. Onze leerlingen komen uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen gedurende 1 a 1,5 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma aangeboden.

Taalschool De Vlugt ontvangt ook nieuwkomers die korter dan een jaar in Nederland onderwijs volgden op een AZC-school maar door verhuizing naar Amsterdam Nieuw West ingeschreven staan bij een stamschool in de wijken Geuzenveld, Slootermeer en Osdorp.

Kinderen die in Nederland geboren zijn maar meerdere jaren in het buitenland gewoond hebben en daardoor de Nederlandse taal niet beheersen zijn ook welkom in Taalschool De Vlugt.

Het onderwijs in Taalschool De Vlugt kost niets, m.u.v. de (vrijwillige) ouderbijdrage zoals die jaarlijks vastgesteld wordt.