Taalschool de Vlugt als expertisecentrum

  • Er wordt veel tijd besteed aan het leren van de Nederlandse taal met gebruik van speciale leermethodes voor kinderen die de taal niet of onvoldoende beheersen. Onze kernwaarden aandacht, creativiteit en welbevinden zijn hierbij leidend.
  • Taalschool de Vlugt vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en gestructureerde omgeving kunnen werken. Er zijn duidelijke afspraken binnen en buiten de klas.
  • Het bijbrengen van zelf zelfvertrouwen, positief gedrag en respect voor elkaars verschillen zijn dingen die de leerlingen en leerkrachten van Taalschool de Vlugt belangrijk vinden.
  • De kinderen leren hoe we in Nederland met elkaar leven en wat we daarbij belangrijk vinden. Daarbij past ook het samen vieren van feesten zoals Sinterklaas, Kerst, het Suikerfeest, het offerfeest en Pasen.