In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kindteam verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Zij zijn onafhankelijk van school.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Voor alle vragen over leerlingen van het asielzoekerscentrum kunt u terecht bij de ouder en kind adviseurs:

Malika Zarioh
0649287227

Mariem el Halimi
0652888110

vluchtelingenteam@oktamsterdam.nl