Welkom op Taalschool De Vlugt!

Taalschool De Vlugt is een afdeling van de Burgemeester De Vlugtschool. De leerlingen van Taalschool De Vlugt komen uit alle delen van de wereld. Op dit moment ( 1 november 2017) hebben we leerlingen uit  de volgende landen:

Syrië, Marokko, Turkije, Bulgarije, Brazilië en Griekenland (foto van de wereldkaart bij de entree)

Op deze website krijgt u een beeld van Taalschool de Vlugt. Ouder(s)/verzorger(s), kinderen en betrokkenen kunnen zien wat er gedaan wordt in de klassen en op school.

De Burgemeester De Vlugtschool is 60 jaar geleden opgericht in de toen nieuw gebouwde tuinstad Slotermeer. In september 2017 is de school begonnen met het geven van onderwijs aan nieuwkomers: Taalschool de Vlugt! Op dit moment hebben we plaats voor 45 leerlingen.

Taalschool de Vlugt is als onderdeel van de Burgemeester de Vlugtschool een openbare basisschool. Dit betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht geloofs- en/of levensovertuiging van de ouders. In het openbaar onderwijs worden deze verschillen geëerbiedigd, zelfs wenselijk geacht voor de optimale sociale ontwikkeling van de kinderen.

Leerlingen van verschillende achtergronden bezoeken onze school. In totaal hebben we op onze school kinderen van wel 20 verschillende nationaliteiten.

Aan de school zijn op dit moment 7 personeelsleden verbonden. Daarnaast zijn er op school stagiaires en leerkrachten in opleiding (LIO) werkzaam die praktijkervaring opdoen.

De school valt onder het bestuur van de

Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)
Thomas van Aquinostraat 2
1064 NE  Amsterdam
Telefoon 020 3460690