Taalschool de Vlugt vindt het tot haar maatschappelijke taak behoren kinderen zich bewust te laten worden van gezond gedrag. Deels doen we dat door het aanbod van bewegingsonderwijs onder schooltijd en het aanbod op dat gebied na schooltijd. Daarnaast hebben we regels opgesteld voor gezonde tussendoortjes en lunch en voor traktaties vanwege verjaardagen.

Rond 10.00 uur eten de kinderen groente of fruit, daarnaast is er gelegenheid tot water drinken. Rond 12.00 uur tijdens de lunch eten de kinderen brood, eventueel aangevuld met groente of fruit. Ook dan mogen de kinderen water drinken of zelf meegebrachte melk. Limonade, sapjes en zuivelproducten met smaakjes worden mee terug naar huis gegeven.

Wanneer uw kind jarig is mag uw kind trakteren op fruit en/of groente. Om ideeën op te doen voor een gezonde traktatie kunt u gebruik maken van verschillende sites op internet, of u kunt een kijkje nemen in de map bij ons op school. Hierin vindt u foto’s van diverse leuke, gezonde traktaties. Let op: ook voor de leerkrachten zijn ongezonde traktaties niet toegestaan!

Enkele ideeën voor de traktaties: