Missie

Taalschool De Vlugt is, als onderdeel van de Burgemeester De Vlugtschool, een onderwijsvoorziening in Amsterdam Nieuw West voor nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar gaan naar de gewone onderbouwgroep) die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen en die korter dan een jaar in Nederland zijn. Onze leerlingen komen uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen bij ons gedurende 1 a 1,5 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma aangeboden waarbij ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen binnen een nieuwe cultuur.

Vanuit onze kernwaarden aandacht, creativiteit en welbevinden willen wij effectief onderwijs verzorgen dat aansluit bij het individuele niveau van de kinderen uit de doelgroep, hun ontwikkeling stimuleren en met hen een uitstroomniveau bereiken dat de hoogste slagingskans biedt op de vervolgschool.

Een belangrijke voorwaarde om deze missie te realiseren is een veilig en stimulerend klimaat voor de leerlingen. Gedragsregels zijn daarbij erg belangrijk, we gebruiken daarbij de hoofdregels:

  • Rustig (in de klassen, gangen, en vaklokalen)
  • Aardig (niet pesten, respect tonen, geen agressie)
  • Netjes (zorg voor de spullen en de dagelijkse werk- en leefomgeving)

Visie

Taalschool De Vlugt is, als onderdeel van de Burgemeester De Vlugtschool, een onderwijsvoorziening in Amsterdam Nieuw West voor nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar gaan naar de gewone onderbouwgroep) die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen en die korter dan een jaar in Nederland zijn. Onze leerlingen komen uit heel de wereld, spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen bij ons gedurende 1 a 1,5 jaar onder andere een intensief woordenschatprogramma aangeboden waarbij ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen binnen een nieuwe cultuur.

Vanuit onze kernwaarden aandacht, creativiteit en welbevinden willen wij effectief onderwijs verzorgen dat aansluit bij het individuele niveau van de kinderen uit de doelgroep, hun ontwikkeling stimuleren en met hen een uitstroomniveau bereiken dat de hoogste slagingskans biedt op de vervolgschool. Daarnaast wil Taalschool De Vlugt, binnen een veilige leeromgeving, respect voor de diverse culturele achtergronden van de leerlingen uitdragen.

Taalschool de Vlugt:

  • Is een plek waar alle kinderen zich op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Is een plek waar de Nederlandse taal de basis is van al het leren.
  • Biedt een brede basis: kinderen kunnen hun eigen talent ontdekken en ontwikkelen op het gebied van cultuur en sport.
  • Zet ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs in.
  • Is een plek waar iedereen zich veilig
  • Kent een professionele cultuur: samenwerken (team, kinderen en ouders), open leercultuur, transparant.
  • Is een gezonde school