Taalschool de Vlugt biedt als afdeling van de Burgemeester De Vlugtschool studenten van de Hogeschool van Amsterdam, de IPABO en de Universitaire Pabo de mogelijkheid bij ons het vak te leren. Taalschool de Vlugt is geen gewone basisschool maar een school met een bijzondere leerlingpopulatie, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Wij bieden derde of vierde jaars studenten een stageplaats aan. Zij lopen minimaal twee dagen stage op onze school. De studenten werken onder directe verantwoordelijkheid van de betreffende groepsleerkrachten en een coach vanuit STWT.

Op Taalschool de Vlugt bieden wij ook studenten van het ROC de mogelijkheid stage te lopen. (niveau 4 van de opleiding tot onderwijsassistent en de opleiding Zorg en Welzijn).

Als studenten op Taalschool de Vlugt stage lopen, moeten ze een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen.