25 jun

In de eerste 3 weken van de zomervakantie organiseert IMC on Tour een zomerschool. Elke dinsdag, woensdag en donderdag doen we verschillende leuke en leerzame activiteiten. Tijdens de zomerschool worden de voorschriften van het RIVM goed gevolgd.

De zomerschool is bedoeld voor leerlingen die dit schooljaar het naschoolse programma van IMC on Tour hebben gevolgd. Voor veel kinderen is vakantie al een luxe, en dit jaar wordt het voor veel mensen extra moeilijk om weg te gaan. Tijdens de zomerschool kunnen de kinderen op vakantie in eigen buurt! De zomerschool biedt leuke activiteiten rondom natuur, cultuur, sport en spel én er wordt op spelende wijze gewerkt aan taalontwikkeling.

De zomerschool start elke dag op school met interactieve taallessen i.s.m. Stichting Taalvorming en School der Poëzie. Daarna worden er bijzondere excursies of workshops georganiseerd in de buurt. De laatste dag van de zomerschool wordt het jaar feestelijk afgesloten met een diploma-uitreiking.

Wanneer?

7, 8, 9 juli

14, 15, 16 juli

21, 22, 23 juli

Voor wie?

Voor de (oud) leerlingen van IMC on Tour

De Summer school is gratis! Vragen over de Summer school? Stuur een e-mail naar: marie-jose.vanschaik@weekendschool.nl