Omdat Taalschool de Vlugt naast de basisvakken, taal en rekenen, ook aandacht wil besteden aan de sociaal-emotionele, creatieve, lichamelijke en culturele ontwikkeling van de kinderen, bieden wij de kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. Dit doen wij door het aanbieden van onder andere de volgende vakken en activiteiten:

Bewegingsonderwijs

In alle groepen worden de gymlessen hoofdzakelijk verzorgd door de vakleerkracht. Wij verwachten dat de leerlingen een sportbroekje en T-shirt of een gympakje en gymschoenen mee naar school nemen. Merkt u de gymspullen i.v.m. zoekraken? Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan sieraden of hoofddoekjes te dragen tijdens de gymles. Het wordt op prijs gesteld deze thuis te laten, zoekraken wordt dan voorkomen. Ouders moeten er op toezien dat de kinderen regelmatig gymspullen mee naar huis nemen zodat deze gewassen kunnen worden.

Naast deze lessen wordt er 1x per jaar een sportdag georganiseerd.

Jump-In

In samenwerking met Jump-in biedt Taalschool de Vlugt naschoolse sportactiviteiten waar alle kinderen zich voor aan kunnen melden. Per activiteit wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Daarnaast organiseren we ‘gym plus’ voor kinderen die net dat beetje extra beweging nodig hebben.

Jump-in is een programma dat scholen helpt om optimaal bij te dragen aan gezonde voeding en beweging van de leerlingen en zo overgewicht te voorkomen.

Brede Talentontwikkeling

Een aantal keren per jaar kunnen de kinderen intekenen op een naschoolse activiteit. Deze cursussen worden wekelijks na schooltijd gegeven door docenten van buitenaf. De cursussen worden afgesloten met een presentatie voor de ouders.

Zwemmen

De leerlingen van de 5e groep van de Burgemeester De Vlugtschool gaan eenmaal in de week naar het Sloterparkbad. Zij krijgen daar een zwemles van een half uur. Momenteel zijn we aan het bekijken of de leerlingen van Taalschool de Vlugt hierbij aan kunnen sluiten.

Artis

De meeste klassen volgen ieder jaar een of meer lessen in Artis. Onder deskundige leiding leren ze iets over de dieren en kunnen ze de dieren bekijken.

De toegang tot de dierentuin en het vervoer worden betaald uit het ouderfonds.

Schoolreis

Alle groepen gaan een dagje op stap. De kosten hiervan zijn bij het ouderfonds inbegrepen.