08 mrt

De les ging over vreemde begroetingen.

Eerst gingen de kinderen in groepjes aan elkaar vertellen hoe zij de mensen in hun eigen omgeving begroeten en vervolgens gingen ze op zoek naar hoe andere mensen elkaar begroeten in andere landen.

De kinderen hebben ontdekt dat begroetingen een onderdeel zijn van de cultuur van een land en dat begroetingen per land verschillend kunnen verlopen. Ze hebben respect voor de gebruiken van mensen uit andere culturen.

Zo doen wij dat!

In Nederland geven wij elkaar een hand!

Brazilianen begroeten elkaar met een high five
De Hongi is de traditionele begroeting in Nieuw-Zeeland
In Marokko en Turkije begroeten mensen elkaar met een handdruk. Net als bij ons!
In Thailand begroeten mensen elkaar met de wai.