MR & GMR

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De raad heeft de bevoegdheid om mee te praten, denken en beslissen over veel zaken die de school betreffen. Deze bevoegdheden liggen vast in een reglement. De MR bewaakt samen met het team de kwaliteit van het onderwijs op de school. De MR van de Taalschool de Vlugt/Burgemeester de Vlugtschool bestaat uit:

Leerkrachten geleding

  • juf Lilian
  • juf Anita
  • juf Rianne

Ouder geleding

  • Tahiraj
  • Batou
  • Raiss

Het bestuur van de school (STWT) heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR). In deze GMR worden school overstijgende onderwerpen besproken.

Ouderraad

De school beschikt over een enthousiaste ouderraad. De ouderraad ondersteunt de school bij verschillende activiteiten als feest- en sportdagen, schoolreisjes enz. Verder is het innen van de jaarlijkse ouderbijdrage en het beheer ervan een belangrijke taak van de ouderraad.