Deze schoolgids is bestemd voor de ouders van kinderen die nu bij ons op school zitten
en voor ouders die overwegen om hun kind bij ons op school te plaatsen.
In deze gids willen we u iets vertellen over:

  • de manier waarop wij werken aan de doelen van groep 1 t/m 8;
  • welke methoden wij daarbij gebruiken;
  • andere belangrijke zaken die wij aan de orde stellen;
  • wat wij van leerkrachten, kinderen en ouders verwachten.

Bij vragen over deze gids kunt u contact opnemen met de directie van
deze school.

Download hier de schoolgids