Per schoolweek krijgen onze kinderen 25 uur les. Rekening houdend met vakanties, studiedagen en compensatiedagen hebben de kinderen op jaarbasis 940 lesuren.

Op Taalschool De Vlugt wordt gewerkt volgens het continurooster. Dit betekent dat de school dagelijks start om 8.35 uur en duurt tot 14.20 uur. Om 8.25 uur gaan de deuren open, dan heeft u de gelegenheid om uw kind naar zijn klas te brengen.

Wanneer uw kind te laat in de les arriveert wordt hier een notitie van gemaakt. Bij regelmatig te laat komen volgt een gesprek met de directie.